Закона за защита от домашно насилие

Закона за защита от домашно насилие

NO violence
NO violence

В рамките на дългогодишната си дейност по активно застъпничество и подкрепа правата на жените, Сдружение “Зонта Интернешънъл Клуб Света София” представи на вниманието на Министерски съвет своето Становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие в рамките на откритата процедура по общественото му обсъждане.

Становището, изготвено от Председателя на Сдружението г-жа Полина Кавръкова, адв. Албена Димитрова, адв. Диана Дукова, адв. Пенка Гегова – членове на Сдружението с богат професионален опит в областта съдържа предложения, целящи: – подобряване защитата на жертвите на домашно насилие, – осигуряване на по-интензивна защита на малолетните и непълнолетните жертви на домашно насилие, – оптимизиране функционирането на бъдещите национални институции, компетентни в областта и установяването на отчетност и прозрачност на дейността им, – хармонизиране на националното с европейското законодателство в областта, – гарантиране на висок стандарт, прозрачност и отчетност при избора и дейността на доставчиците на социални услуги и пропорционалното им разпределение на територията на страната, – имплементиране на национално и регионално ниво на проактивни дейности и политики за превенция на случаите на домашно насилие, – достигане на международноправните и европейскоправните стандарти в областта.   Становището на Сдружение “Зонта интернешънъл Клуб Света София” се вписва в поредицата от многобройни дейности и инициативи на Сдружението в защита на жените и децата жертви на домашно насилие и представлява силен жест и протегната ръка към институциите, с които Клубът си партнира в рамките на своята 15-годишната история за каузата.   Изготвените предложения отразяват констатациите на експертите в областта – членове на Клуба, които същите са компилирали благодарение на активната си работа с жертви на домашно насилие, подали сигнал през националната онлайн платформа за помощ и защита на жертвите на домашно насилие: planz.international, създадена от Сдружение “Зонта Интернешънъл Клуб Света София”.   Успехът на специализираната платформа се дължи на факта, че тя е единствената по рода си достъпна онлайн система за мигновено и конфиденциално подаване на сигнали от жертвите на домашно насилие, които в последствие биват подпомогнати безвъзмездно от експерти в областта на правото, психологията и социалните дейности.   В адресираното до Министерски Съвет Становище относно Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашно насилие, Сдружение “Зонта Интернешънъл Света София” изрази своята готовност да подкрепи изготвянето на качествени законодателни промени в областта, като допринесе със своя опит и експертиза в полза на установяването на ефективни държавни политики в полза и помощ на жертвите на домашно насилие.   Сдружението ще продължи активната си дейност в тази насока и в бъдеще, като към момента работи за развитието на допълнителни ключови инициативи в полза на жертвите на домашно насилие и в полза овластяването на жените и децата в обществото.

1 Коментар

Присъединете се към дискусията и ни кажете вашето мнение.

Коментирайте публикацията

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*
*