Прекратяване на насилието, основано на пола

Равенство между половете

Прекратяване на насилието, основано на пола

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ ЗОНТА Интернешънъл Клуб „Света София“ предвижда свят, в който никоя жена не живее в страх от насилие. В продължение на години ние допринасяме за постигане на свят, свободен от насилие над жени и момичета, чрез подкрепа и застъпничество.

0.00 лв. donated
0 Donors

Насилието, основано на пола, или насилието над жени и момичета е тежко нарушение на правата на човека. Насилието не само се отразява негативно на жените; това засяга и техните семейства, общности и държави. Не познава национални или културни бариери; то се провежда у дома, на работното място и в открити пространства и засяга милиони жени и момичета в мирно време и в конфликт.

Насилието, основано на пола, включва психологическо, физическо, сексуално или икономическо насилие и вредни практики като насилие от страна на партньори, детски бракове, дискриминация и трафик на хора. Въпреки че в България има закони срещу домашното насилие, сексуалното насилие и други форми на насилие, основано на пола, има предизвикателства при прилагането на тези закони.

• 35% от жените в цял живот са преживели насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие извън партньори.

• 30% от жените, които са били във връзка, съобщават, че са преживели някаква форма на физическо, психологическо, сексуално или икономическо насилие от партньора си. • 38% от убийствата на жени са извършени от интимен партньор.

• Децата, които растат в семейства, където има насилие, могат да претърпят редица поведенчески и емоционални смущения. Те също могат да бъдат свързани с извършване или преживяване на насилие по-късно в живота. 

Your Donation
Details
Payment
Choose Your Payment Method
Terms and Conditions

Your personal data will be used to process your donation, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.

Кои сме ние?

Сдружение “Зонта Интернешънъл Клуб Света София“ е организация с идеална цел, създадена през 2004 година с ЕИК 131471085. Организацията е регистрирана съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и има за цел да търси и намира подходи за овластяване на жени, превенция и защита от домашно насилие. „Зонта Интернешънъл Клуб „Св. София“ е част от световното семейство на „Зонта Интернешънъл“ -международна организация със сто годишна история на изявени жени от различни професии, които заедно работят за подобряване статуса на жените в обществото и овластяването им чрез служба и застъпничество.

Ние от Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” сме силно ангажирани със защитата на личните данни. Тази Декларация за поверителност описва кога се налага да събираме и обработваме лични данни и защо и как осъществяваме тази дейност. Възможно е да използваме предоставените ни лични данни за някоя от целите, описани в тази декларация за поверителност, или за други цели, посочени по време на събиране на данните.

Какво са личните данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано. Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” обработва лични данни за цели, свързани с осъществяването на подкрепата и застъпничеството за правата на нашите членове, партньори, дарители, а начините за събиране, законовото основание за обработване, употребата, разкриването и съхранението могат да са различни в зависимост от всяка цел. Когато събираме и използваме лични данни, нашата политика е да бъдем прозрачни относно това, защо и как обработваме личните данни.

Ние се отнасяме изключително отговорно към всички данни, които съхраняваме, както и към тяхната сигурност. Придържаме се към международно признати стандарти за сигурност и прилагаме различни политики и процедури и организираме обучения на нашите експерти във връзка с личните данни, поверителността и сигурността. Редовно преразглеждаме целесъобразността на мерките, които прилагаме, за да запазим данните защитени.

Тази Декларация за поверителност се прилага за условията на ползване на уебсайта на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София”.

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашият уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни в тях. В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация, продукт или услуга, ние ще Ви уведомим предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Възможно е на някоя от страниците на нашите уебсайтове да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас услуга или сътрудничество или в случаите, когато желаете да се свържете с нас или да напраите дарение. Ние не събираме финансова информация за банкови карти. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да не е в състояние да осъществи адекватно подпомагане в рамките на Вашия казус или да Ви предостави поисканата от Вас подкрепа.

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, можем да използваме предоставената от Вас информация, за да Ви предлагаме своята подкрепа, както и някои наши обучения, които считаме, че биха били полезни за Вас. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин.

Когато се свързвате с нас, за да Ви окажем съдействие, може да поискаме от Вас информация за Вашия компютър, операционна система, браузър или за проблема, който искате да разрешите. Без тази информация няма да можем да Ви помогне и да отговорим на Вашите въпроси.

Като посетител не е винаги необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този уебсайт. Въпреки това, уебсайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. В този случай (уебсайтът съдържа системи или приложения, които се използват за обработване на лични данни за различни цели, например за целите на осъществяване на застъпничество и подпомогане на потребителите, статически данни за подобряване на нашата дейност), Вашето съгласие за обработване на личните ви данни ще бъде поискано и получено от съответния администратор на лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни, съответната информация за събиране и обработване на личните данни ще бъде предоставена преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.

Специфични категории лични данни (чувствителни данни) не се събират и обработват чрез този уебсайт

Бисквитки

Уебсайтът събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”. Ние имаме достъп само до обобщена информация за “бисквитки” за функционални цели. Допълнителна информация за начина, по който използваме „бисквитки“ и други проследяващи технологии, както и за това как можете да контролирате същите, може да бъде намерена в нашето Оповестяване за „бисквитки“.

Интернет страницата на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да използва както бисквитки на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” (First Party Cookies), така и такива на трети лица (Third Party Cookies). Интернет страницата на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” към даден момент може да използва следните видове бисквитки на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” (First Party Cookies) за следните цели:

 • Необходими бисквитки (Strictly Necessary Cookies)

Бисквитките попадат в тази категория, когато са абсолютно необходими за оперирането на

сайта, като чрез тях се поддържат функции като влизане (login) и/или интеракции с

платформата като заявяване на услуги и др. Интернет страницата на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да използва следните задължителни бисквитки:

 • PHPSESSID – Идентификатор за текущата сесия (валидност: за текущата сесия)
 • wordpress_{hash} – Пази информация за потребителя, след като се е логнал в сайта
 • (валидност: за текущата сесия)
 • wordpress_logged_in_{hash} – Пази информация за това кога потребителя се е
 • логнал и кой е (валидност: за текущата сесия)
 • wordpres_test_cookie – Използва се за проверка дали бисквитките са разрешени
 • (валидност: за текущата сесия)
 • wp-settings-{user_id} – Използва се при запис на потребителски настройки на сайта
 • (валидност: 1 година)
 • wp-settings-time-{user} – Дата и час, в който стойността на wp-settings-{user_id} е
 • записана (валидност: 1 година)
 • woocommerce_cart_hash – Използва се при промяна на информацията в
 • потребителската кошница (валидност: за текущата сесия)
 • woocommerce_items_in_cart – Използва се при промяна на информацията в
 • потребителската кошница (валидност: за текущата сесия)
 • wp_woocommerce_session_ – Съдържа уникален код за всеки потребител на базата
 • на който може да се извлече информация за потребителската кошница от базата
 • данни (валидност: 2 дни)
 • Статистически и таргетиращи бисквитки (Analytics and Targeting Cookies)

За Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” е важно да разбере как бива използван сайтът на дружеството, като например колко ефективно е навигирането в него и кои от функционалностите му се използват. Статистическите и таргетиращи бисквитки ни позволяват да събираме информация, която помага за подобряване на сайта и потребителското удовлетворение от него. Интернет страницата На Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да използва следните статистически и таргетиращи бисквитки:

 • _gcl_au – Запис и проследяване на покупки (валидност: за текущата сесия)
 • _fbp – Проследяване на посещенията на сайта (валидност: 3 месеца)
 • _fbc – Последно посещение на сайта (валидност: 2 години)
 • xs – Уникален идентификатор за сесията (валидност: 3 месеца)
 • sb – Информация за браузъра (валидност: 2 години)
 • *_fbm_ – Информация за потребителя (валидност: 1 година)
 • _ga – Проследяване и запис на показванията за страниците на сайта (валидност: 2
 • години)
 • _gid – Проследяване и запис на показванията за страниците на сайта (валидност: 1
 • ден)
 • _dc_gtm_UA-* – Съхранявайте броя на заявките (валидност: за текущата сесия)
 • Функционални бисквитки (Functionality Cookies)

Функционалните бисквитки позволяват на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” да предоставя допълнителни функции на сайта си, като персонализиране и запомняне на запазени настройки. Интернет страницата на Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да използва следните функционални бисквитки:

 • woocommerce_recently_viewed – Съхранява информация за последно разгледаните
 • продукти (за текущата сесия)
 • store_notice[notice id] – Използва от лентата информираща потребителя, че се
 • използват бисквитки (за текущата сесия)

Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” свързва идентификационния номер на бисквитка на потребител с неговите лични данни, обработени във връзка със създаване и поддържане на неговия профил на сайта, само ако потребителят в влязъл в профила си.

Промени в Информацията за обработване на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме или коригираме настоящата Декларация за поверителност по всяко време по наше усмотрение. При актуализации на Декларацията ние ще отразим датата на промяна в началото на тази страница, като тези промени ще бъдат в сила по отношение на Вас и вашите данни от датата на тази последната промяна. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как се защитават Вашите данни.

Срок за съхранение на Вашите лични данни

Ние няма да съхраняавме Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ще изтрием или унищожим по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в настоящата Декларация.

Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” следва строги процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Промени в правилата, описани в тази Декларация за поверителност

Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Този Уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 14-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 14-годишна възраст.

Платформата осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни и спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко

време:

(1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” ;

(2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово

основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за

това) на обработването на личните им данни, обработвани от Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” ;

(3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента;

(4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни,

когато има законови основания за това, както и право да оттеглят съгласието си за

обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му;

(5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са

нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни;

(6) право по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, свързано с директния маркетинг (доколкото се прави такъв). Зонта Интернешънъл Клуб “Света София” може да откаже да изпълни искания за упражняване на права или да наложи разумна такса за това, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

Ако потребител счита, че са нарушени правата му във връзка със защитата на личните данни, има право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съответния орган за защита на личните данни в държавата, в която живее или работи.

Данните за контакт на Комисията за защита на личните данни са следните:

Адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София ПК 1592, България

Е-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Телефон: 00359 2 915 3519

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на тази платформа, можете да се обърнете към нас на бланката за контакти, посочени в сайта ни.