Документи за изтегляне

Декларация

за

информирано родителско/настойническо/попечителско съгласие

Приложение 4

Декларация

относно

запознаване с Политиката за закрила на детето на ЗОНТА Клуб „Света София“

Приложение 5

Декларация

относно

запознаване с Етичния кодекс за поведение на членовете
на ЗОНТА Клуб „Света София“

Приложение 6

Декларация

за

информирано родителско/настойническо/попечителско съгласие
Информация относно Програма/Проект

Ф О Р М У Л Я Р

за

подаване на сигнал при опасение, съмнение и/или идентифицирано насилие срещу дете

Приложение 8

Декларация

от

партньор на събитие/програма на ЗОНТА Клуб „Света София“

Приложение 9

Формуляр

Въпросник

за

бъдещ член на ЗОНТА Клуб „Света София“