ЗОНТА подкрепя развитието на жените и момичетата чрез придобиване на активни умения, знания и достъп до нови технологии, както и подпомагане създаването на възможности за развитие пред тях. ЗОНТА е посветена на постигането на равенство между половете в образованието, като подкрепя чрез стипендии жени, които продължават образованието и кариерата си в традиционно доминирани от мъже области.

Стипендия Amelia Earhart:


Създадена е през 1938 г. в чест на известния пилот и Zontian, Amelia Earhart. Стипендията от 10 000 щатски долара се присъжда ежегодно на до 35 жени, следващи докторска степен по аерокосмическо инженерство и космически науки. Може да се използва във всеки университет или колеж, предлагащ акредитирани степени в тези области.

Стипендия за жени в бизнеса:


Жените все още съставляват малцинство от лидери в света на бизнеса. Към декември 2020 г. 21,2% от местата в управлението на компании на S&P 500 са заети от жени, а само 6% от изпълнителните директори на компаниите са жени. ЗОНТА Интернешънъл вярва в равенството между половете, като програмата за стипендии „Жени в бизнеса“ на Джейн М. Клаусман (JMK) помага на жените да следват бакалавърска и магистърска степен по управление на бизнеса и да преодолеят бариерите между половете от класната стая до заседателната зала. Зонта ежегодно отпуска до 32 стипендии по 2000 щатски долара всяка на ниво дистрикт и 6 международни стипендии в размер на 8000 щатски долара всяка.

Стипендия за жени в технологиите:


Насърчава жените да продължават образованието, възможностите за кариера и лидерските си роли в технологиите в нова пилотна програма, въведена през 2019 г. За да се създаде свят, в който мъжете и жените имат равни възможности, жените трябва да имат активна роля в областта на информационните технологии и достъп до ръководни роли. Стипендията Zonta International Women in Technology насърчава жените да продължат образованието си по информационни технологии (IT) в акредитиран университет / колеж / институт.

Награда за млади жени в обществените отношения:


Zonta International вярва, че младите жени са ключът към напредъка на жените в в сферата на публичната услуга и предлага награда „Младите жени в обществените отношения“ (YWPA), с която се признават млади жени на възраст между 16 и 19 години, за демонстриране на лидерски умения и ангажираност към обществените услуги и граждански каузи и ги насърчава да продължат да участват в обществен и политически живот. Наградите са 32  по 1500 щатски долара всяка и 10 допълнителни награди по 5000 щатски долара всяка.