Sample Page

null

Декларация за информирано
родителско/настойническо/попечителско съгласие
за участие на дете в ............................... на
ЗОНТА Клуб „Света София“

Приложение 4

Декларация за информирано родителско/настойническо/попечителско съгласие за участие на дете в активности на ЗОНТА Клуб „Света София“