Пенка Гегова

Penka Gegova
Имейл:
penka.gegova@zonta-saintsofia.org

Пенка Гегова

Секретар на Зонта Клуб Света София
Представете себе си.

Родена съм на 22.01.1971 г. Образованието си съм завършила в СУ Св.Климент Охридски, специалности история, италиански език и право.

Каква е Вашата професионална визитка?

Адвокат и член на Софийска адвокатска колегия от 2008 г.Основната ми дейност е процесуално представителство в областта на гражданското право: търговско, и облигационно право. От 2011 г. сътруднича на неправителствени организации по проекти в защита правата на човека. В професионалната си кариера на адвокат съм работила по защита на жени жертви на насилие и трафик.

Какъв беше Вашият мотив да станете член на Зонта клуб “Света София”?

Член съм на Зонта клуб „Света София“ от 2013 г., тъй като подрепям мисията и целите на тази организация. Вярвам, че едно обединение на жени може да помогне за издигане статута на жената в обществото.

Как прекарвате свободното си време?

В четене на любими книги и в срещи с близки и приятели

Какви са Вашите хобита и интереси?

Обичам италианска музика, история и литература

Какво Ви дава сила?

Вярата в бъдещето.

В какво вярвате?

Вярвам в доброто начало у хората, и в силата на обединението на единомишленици.