Полина Кавръкова

Полина Кавръкова

Представете себе си.

Полина Кавръкова: за биениум 2020-2022г. изпълнявам с гордост
и отговорност длъжността президент на Зонта Клуб „Света София“

Каква е Вашата професионална визитка?

Счетоводител, юрист, синдик, оценител

Какъв беше Вашият мотив да станете член на Зонта клуб “Света София”?

Аз работя в света на парите и изчисленията и исках да има баланс за душевността ми, за
да мога да използвам уменията си в полза на каузите на Зонта за ненасилието на жени

Как прекарвате свободното си време?

С любимите си хора и семейството

Какви са Вашите хобита и интереси?

Професията ми е хоби и нямам други
занимания за съжаление

Какво Ви дава сила?

Вярата, че най-доброто предстои!

В какво вярвате?

В упоритостта и постоянството – те са всемогъщи!